×

شاندی هه‌رێم سێ پێشنیازی بۆ چاره‌سه‌ركردنی كێشه‌ی بودجه‌ ره‌تكردووه‌ته‌وه‌

 2021-02-28
فۆتۆ: 
هەواڵەکەم بۆ بخوێنەرەوە
وڵاتەکەم
سێ پێشنیاز بۆ گه‌یشتن به‌ رێكه‌وتن له‌گه‌ڵ به‌غدا خراوه‌ته‌ به‌رده‌ستی شاندی هه‌رێم به‌ڵام شانده‌كه‌ هه‌رسێ پێشنیازه‌كه‌ی ره‌تكردووه‌ته‌وه‌

 

سهرۆكی فراكسیۆنی بهدر لهپهرلهمانی عێراق رایگهیاند، سێ پێشنیازیان بۆ چارهسهركردنی كێشهی پشكی ههرێمی لهبودجهی ساڵی ٢٠٢١ ی عێراق خستووهتهبهردهست شاندی ههرێم، بهڵام شاندهكهههر سێ پێشنیازهكهی ڕهتكردووهتهوه‌.

ئهو پێشنیازانهی خراونهتهبهردهست شاندی ههرێم بریتین له‌:

یهكهم: فرۆشتنی نهوتی ههرێم لهڕێگهی كۆمپانیای سۆمۆوهو ڕادهستكردنی 250 ههزار بهرمیل نهوت بهبهغدا.

دووهم: ڕادهستكردنی تهواوی كێڵگهنهوتییهكانی ههرێمی كوردستان، لهبهرامبهردا بهغدا قهرزی كۆمپانیاكانی نهوت و وڵاتانیش دهداتهوهكهئێستا لهسهر ههرێمی كوردستانه‌.

سێیهم: رادهستكردنی پاڵاوگهكانی نهوت و ههر گهڕانێكی نوێ بۆ نهوت.


‌نوێترین